Nee, het was niet het zoveelste domrechtse geflirt met onderbuikberichten van de Telegraaf/WNL die de druppel voor mij was. Maar wat was dan wel de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen en mij er toe heeft gebracht dat ik mijn lidmaatschap van de Libertarische Partij tga beëindigen?

Het was ook niet dat ik zoveel tijd en energie had gestoken in de Permanente Campagne groep van de LP en alles wat wij daar hadden besproken en uitgedacht door de lijsttrekker van tafel werd geveegd omdat hij een boek over Obama had gelezen.

En ook niet omdat de LP bij de laatste verkiezingscampagne totaal afwezig was in de media. Ze deden wat op Facebook maar daar bleef het bij.
Zelfs doorgaans zeer actieve leden hadden totaal geen idee of de LP nu wel of niet mee deed met de verkiezingen.

Wat ook niet de voornaamste reden van opzegging van mijn lidmaatschap is, is de ambtenarencultuur die te bespeuren is bij het bestuur van de LP waardoor nieuwe ideeën en innovaties met een zelfde ‘snelheid‘ tot leven komen als bij de overheid waartegen ze menen te strijden. Het stof en de spinnenwebben in een gemeentehuis tref je meestal rondom de ideeënbus aan. Soms is een ambtenaar zo creatief om meteen een papierversnipperaar onder de ideeënbus te plaatsen.
Ik zou er niet gek van opkijken wanneer dit vroeg of laat ook bij de LP gebeurd.

Ik zeg mijn lidmaatschap ook niet op omdat ik zelf totaal niet in democratie geloof (zie eerdere artikelen in deze blog). De kans dat je buiten democratie om iets in de samenleving kunt bewerkstelligen is vele malen groter dan via het democratisch proces.  Maar als de LP een platform zou zijn om een radicaal libertarisch geluid te laten horen (zoals Ron Paul dat deed bij de voorverkiezingen in de VS) dan zou ik de LP wel blijven steunen, maar dat viel de laatste tijd wat tegen. Ik zag vooral veel gemiste kansen.

Het waren ook niet de langdradige ALV’s waarbij het zelfs voorkwam dat ik letterlijk in slaap viel of moest vechten om wakker te blijven.

Nee, de reden dat ik mijn lidmaatschap beëindig is dat het mij niet gelukkig maakt. Ik ben van mening dat wanneer iets je frustreert, irriteert, energie kost maar niets oplevert of op een andere wijze je streven naar geluk niet tegemoet komt, je er beter afstand van kunt nemen.

Dus dat doe ik dan bij deze.

Wellicht als Toine Manders weer lijsttrekker wordt dat ik een lidmaatschap overweeg.

En ik voel mij werkelijk bevrijd nu ik deze beslissing genomen heb.

Johan Jongepier

 

Wanneer Hitler meer asfalt wil, wordt hij geconfronteerd met het onaangename feit dat belasting diefstal is

Oeleboele is een onzichtbare tuinkabouter die zich volgens zijn volgelingen onder de bedden van angstige kinderen verschanst. Volgens de gelovigen kun je door allerlei wetten na te leven, geld af te staan, rituelen uit te voeren, met vlaggetjes te zwaaien op heilige dagen, lange toespraken aan te horen, liedjes te zingen en bepaalde dingen niet te eten, het kwaad afwenden en zal de onzichtbare tuinkabouter je voortaan met rust laten.
Maar noem dit geen achterlijk geloof want ze kennen namelijk democratie. Eens in de zoveel tijd mogen de gelovigen meedoen met een verkiezing van de Opperslaaf. De Opperslaaf gaat hen dan dienen door de gelovigen nog meer regels op te leggen en geld van hun te eisen en af en toe zwaait hij vanaf het balkon naar zijn onderdanen.

Deze Oeleboelers, zoals de aanhangers van het geloof in Oeleboele ook wel worden genoemd, zijn zo modern en tolerant dat ze zelfs vrouwen het recht hebben gegeven om mee te mogen doen met de verkiezing van de Opperslaaf. En je kunt ook een Opperslavin kiezen.
Maar de huidige verkiezing is heel speciaal want vanaf heden mogen zelfs ongelovigen mee doen met hun verkiezingen. Dus waag het niet om dit geloof achterlijk te noemen want ze zijn heel erg progressief.

De consequentie is echter wel dat de aanhangers van dit geloof vanaf heden menen de ongelovigen hun wetten te mogen opleggen, hun dienstverleningen te monopoliseren en een bijdrage hiervoor te eisen, want de ongelovigen hebben tenslotte meegedaan met hun verkiezing, dus nu mag de Opperslaaf van de Oeleboelers iedereen overheersen. En heb je als ongelovige niet gestemd tijdens hun verkiezing dan heb je geen recht van klagen, menen zij, want dan had je maar moeten stemmen toen je de kans had.

Klinkt dit logisch?

Vervang Oeleboele eens met “Algemeen Belang”, of “Sociaal Contract”, je weet wel, dat mystieke onzichtbare, ontastbare papiertje dat wij allen ondertekend zouden hebben waardoor we ongevraagd ingestemd hebben met overheersing door een geweldsmonopolist.

Dit is een mythe van dezelfde categorie als de verhalen van onzichtbare opperwezens uit de diverse godsdiensten die de bewoners van planeet aarde rijk zijn en daarom is de overheid, die zich op de mythe van het Sociaal Contract beroept, niets anders dan een religie, ambtenaren zijn niets anders dan priesters, ministers zijn bisschoppen, de minister-president is een Paus en de politie en het leger zijn niets anders dan jihadisten van het Sociaal Contract, want net als IS zijn zij ook bereid mensen te doden uit naam van iets fictief.

Nu wordt niet-stemmers verweten dat ze geen recht hebben om te klagen want ze hebben tenslotte niet gestemd, wat best vreemd is, want het zou juist andersom moeten zijn: de niet-stemmer heeft niet meegedaan aan het stemritueel en mag dus klagen wanneer hij lastig gevallen wordt met de gevolgen van dit ritueel, net als de ongelovige niet-stemmer die lastig gevallen wordt met het geloof van de Oeleboelers.

Het zou toch vreemd zijn wanneer protestanten, moslims, joden en atheïsten overlast zouden ervaren van de gevolgen van een pausverkiezing en vervolgens het verwijt naar hun hoofd geslingerd krijgen dat ze niet mogen klagen “want dan had je maar mee moeten doen met de pausverkiezing”. Dat is natuurlijk belachelijk, maar democratie is nu eenmaal ridicuul.

Ter afsluiting zou ik gelovigen in wat dan ook willen oproepen mensen met een andere overtuiging met rust te laten. Dus mocht je heilig in een overheid geloven, laat dan mensen die daar niet in geloven met rust en eis geen belasting van hen en leg hun ook niet de regels op waar je zo heilig in gelooft.

Johan Jongepier

wapenbezit

In de discussie rond vrij wapenbezit hoor ik wel eens een aantal zaken voorbij komen die niet correct zijn. Misschien wel in de VS, maar dit is NL, een ander land, een andere wet (als anarchist kun je het makkelijk over een kam scheren, maar bij etatisten maak je dan weinig indruk).
Om die misverstanden uit de weg te ruimen heb ik even op de website van de wetjesfabriekant gekeken en ook de Wikipedia erbij gehaald, want die is wat makkelijker te lezen, alsmede dit handige initiatief van de universiteit van Leiden.

Het eerste misverstand is dat mensen denken dat het een links hobbyproject is dat je niet als Clint Eastwood over straat mag lopen. Maar het is juist een Chistelijk dingetje, maar daar kom ik zo meteen op terug.

Het tweede is dat Nederland in naam nog steeds vrij wapenbezit kent maar de definitie van het woord “vrij” anders is dan libertariërs graag zouden willen zien.

200 jaar gedoe met wapens
Het eerste verbod voor een burger om openlijk vuur- en steekwapens te dragen stamt uit 1810 en stond in het strafwetboek (Code pénal) dat door Napoleon was ingevoerd. Bij het schrijven van de Nederlandse wet had men verzuimt dit onderdeel over te nemen, maar dik 80 jaar later was daar Jhr.Mr. G.L.M.H. (Gustave) Ruijs van Beerenbroek, minister van justitie in het kabinet van baron Mackay en hij wist de eerste Nederlandse wapenwet er door heen te krijgen. De man behoorde tot de rechterzijde van het parlement.
Hij bracht in 1890 deze wet houdende opneming van verbodsbepaling in het Wetboek van Strafrecht tegen het dragen van wapens (voor de plebs: wapenwet) tot stand. Hierdoor werd een al sinds 1810 bestaand verbod opnieuw strafbaar gesteld en uitgebreid tot het dragen van vuur-, slag- of steekwapens op de openbare weg of op voor publiek toegankelijke ruimten.
Bijna 30 jaar later was daar weer een man met een snor met een katholieke opvoeding, Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck en hij had zijn eerste kabinet bestaande uit RKSP, ARP, CHU (die 6 decennia later allemaal op zouden gaan in het CDA) en verscherpte de wapenwet in 1919, omdat zij socialistische en communistische revoluties vreesden. Dus nee, het was geen Marx. maar het waren de mensen die Marx vreesden die het volk ontwapenden.

Het rare is dat sommige mensen links de schuld geven voor strenge regels op wapenbezit, terwijl het juist het CDA en haar voorlopers zijn die wapens aan banden hebben gelegd, of beter gezegd aan tal van regels hebben onderworpen. Maar het was niet alleen het CDA want na WO2 kwam ook opeens de VVD om de hoek kijken.
In 1965 bracht het kabinet Marijnen (bestaande uit KVP,ARP,CHU en de VVD!) de Wet tot wering van ongewenste handwapenen tot stand. Hierdoor werden o.a. stiletto’s verboden.
Uiteindelijk zouden al deze wetten opgaan in de Wet wapens en munitie van 1986 met daaronder de krabbel van Ruud (kabinet Lubbers: CDA en VVD).

Uiteindelijk sleutelt ook de linkse kerk mee aan de wapenwet, aangezien het werken met de nieuwe wet in de praktijk als bijzonder onpraktisch werd ervaren door de heersers, besloot kabinet Kok I (PvdA, VVD, D66) daarom tot een ingrijpende herziening van de Wet wapens en munitie, die uiteindelijk weer werd ingetrokken omdat deze herziening niet overeenkomstig art. 8 lid 1 Richtlijn 83/189/EEG van de Europese Gemeenschappen bleek te zijn.
Maar na het voorzien van een kleine notitie werd de herziening op de Wet Wapens en Munitie er in 1997 toch nog doorheen gejast. Wanneer er een wil is is de weg slechts één kleine notitie nabij.

Officieel kent Nederland nog steeds ‘vrij wapenbezit’, alleen wordt er met “vrij” iets anders bedoeld dan wat libertariërs er mee bedoelen., want met een verlof op vuurwapens ben je volgens de heersers vrij om vuurwapens te bezitten en ongeladen over straat te dragen mits je je aan een lange lijst van voorwaarden houdt. Ook thuis dien je je aan strenge regels te houden zoals een opbergkastje voor je vuurwapen en nog eentje voor je munitie. Dus zo vrij als een inwoner van een heilstaat zeg maar.

Zelf ben ik van mening dat niet zo zeer het gebruik van een vuurwapen in geval van noodweer een recht zou mogen zijn, maar dat het zwaartepunt van het debat beter zou kunnen liggen bij het absolute recht om überhaupt je zelf te mogen verdedigen met middelen naar eigen keuze zonder dat je achteraf hoeft te vrezen dat je door agenten besprongen wordt. Naast vuurwapens gelden er ook regels voor  andere wapens. Een vuurwapen is slechts één van de vele middelen maar vergt in tegenstelling tot wat actiefilms suggereren juist veel training om effectief gebruikt te kunnen worden in geval van zelfverdediging (overigens vergt zelfverdediging in het algemeen veel training). En een zwaar kaliber vuurwapen afvuren in een gang van een flat of ander betonnen constructie kan zonder gehoorbescherming tot flink gehoorschade leiden. Pepperspray of taser kan ook handig zijn wanneer je ‘s nachts een inbreker aantreft en geeft minder bloedvlekken op het tapijt.

Veel mensen hebben nooit een vuurwapen vastgehouden en vinden het maar enge dingen. Daarom raad ik mensen aan om het debat te beginnen met het recht op jezelf te verweren tegen mensen met kwade bedoelingen. Of het nu een verkrachter, inbreker of een ambtenaar is.

Uiteindelijk is het belangrijkste doel om een vuurwapen te bezitten en de reden dat klassieke machtspartijen zoals het CDA en sinds een paar decennia de VVD en de PvdA, ons willen ontwapenen: onze weerbaarheid tegen tirannie.

Wetjesfabrikanten vinden het niet fijn dat niet iedereen blij is met hun product en een ongewapend slachtoffer van wetgeving is makkelijker onder de duim te houden dan iemand die zichzelf onafhankelijk verklaart.

Mijn slotconclusie is dat het er uiteindelijk niet toe doet of het links of rechts is die ons vrije mensen de ketenen van wetgeving om wil doen, het gaat om de mate van niet accepteren en door hen altijd slimmer af te zijn. Iets wat niet zo moeilijk is.
Maar het staat wel lullig als je links van iets beschuldigt wat rechts doet of visa versa. Wanneer je accuraat bent in de bewijslast die je tegen de machthebbers kunt werpen, heb je een machtig wapen.

Johan Jongepier

fonds
Afgelopen week kwam het Fonds Podiumkunsten met hun toekenningen van subsidies naar buiten. 60% van de aanvragen werd afgewezen, maar de één miljoen naar rockband De Staat (o.a. voor een tournee langs bejaardentehuizen) was geen probleem. Er ontstond ophef over de schijn van belangenverstrengeling rond adviseur Arjo Klingens. Maar na een avondje googlen ontdekte ik dat zij niet de enige is.
Door Johan Jongepier
Dit artikel bevat achtergrondinformatie die wordt behandeld in deze aflevering van Vrijheidradio
De staat spekt de Staatskas
De Nijmeegse rockband de Staat krijgt 4x 236.000 euro voor de komende 4 jaar. De band schijnt redelijk succesvol te zijn waardoor het vreemd is dat ze subsidie nodig zouden hebben.
Het Fonds Podiumkunsten keurde 40% van de subsidieaanvragen goed. Noorderslag festival en Orkater vielen dit maal buiten de boot.
Nu is er ophef over de manager van de Staat. Arjo Klingens. Arjo (Adriana Johanna) Klingens is eigenaresse van La La La management die de belangen van de Staat behartigd. Maar zij is ook werkzaam bij Fonds Podiumkunsten als adviseur.
Citaat van
hun website: Het Fonds Podiumkunsten werkt met een adviseurspool waaruit het Fonds adviescommissies per aandachtsgebied en per subsidieronde samenstelt.
Taakomschrijving aldus Arjo zelf:
 •  Lezen en adviseren van subsidieaanvragen
 •  Deelnemen aan vergaderingen betreffende deze zaken
 • Concerten, shows en festivals bezoeken en daar rapporten over schrijven. 
 • Deelnemen aan discussies met betrekking tot subsidiebeleid, reguleringen toekomstige ontwikkelingen.

Arjo zegt overigens een verklaring te hebben getekend om niet aan belangenverstrengeling te doen.En voor wie interesse heeft is hier een reactie directeur Fonds Podiumkunsten en reactie van de Staat.

Belangenverstrengeling bij andere adviseurs
Na een avondje googlen op namen van andere adviseurs viel het mij op dat het bij vrijwel iedere naam bingo is. Ik heb 10 willekeurige namen van de 160 adviseurs uitgekozen en bij slechts 2 vond ik geen schijn van belangenverstrengeling
 1. Armeno Alberts kreeg voor zijn ensemble Gending in 2014 met succes subsidie los (pdf).
 2. Adviseur Alida Dors is oprichtster van dansgroep Backbone  dat 40.000 euro subsidie krijgt.
 3. Alexandra Broeder en Joop Kuyvenhoven hebben beiden bij Bonte Hond gewerkt dat ook wel eens subsidie heeft ontvangen.
 4. Adviseur Hildegard Draaijer is directrice van DOX, dat ook subsidie ontvangt
 5. Adviseur Jasper Weck is hoofd van theater de Veste in Delft dat 35000 subsidie per jaar ontvangt.
 6. Cees Langeveld was tot kort geleden lid van de Raad van Toezicht van het Fonds Podiumkunsten en tevens statutair directeur van het Chassé Theater te Breda waarvan de directeur Theo Inniger ook nog eens adviseur is. En hoppa: 35000 subsidie per jaar.
 7. Helen Basten is actief als bedrijfskundig begeleider bij de transitie van poppodium Doornroosje naar een groter gebouw en ook adviseur bij Fonds Podiumkunsten, en hoppa: 35000 euro per jaar aan subsidie. Een eerder project waarbij ze betrokken was, Music Meeting in Nijmegen kreeg ook al subsidie.

Het kan allemaal toeval zijn en wie weet is er geen sprake van verstrengelde belangen, maar er is dan wel heel veel geloof nodig om dat verhaal te kunnen geloven. Zeg maar de dosis geloof van een religieus extremist.

Daarom lijkt het mij een beter idee om subsidies helemaal af te schaffen en het terug te geven aan de belastingbetaler, zodat die zelf kan bepalen waar hij het aan uitgeeft. In deze tijd van crowdfunding is subsidie iets wat volkomen achterhaald is en niet meer van deze tijd en zelfs in essentie volkomen immoreel. Je pakt eerst op onvrijwillige basis geld af van hardwerkende belastingbetalers, stopt dit in een pot waar allerlei adviseurs met belangen omheen dansen en het geld verdwijnt vervolgens in projecten waar vrijwel niemand op zit te wachten.

Hubert Jongen, een van de oprichters van de Libertarische Partij (LP) en het Libertarisch Centrum is plotseling op 15 juni 2016 op 88-jarige leeftijd overleden.

Hub Jongen maakte zijn Ingenieursbureau Jongen 500 man groot. Na het lezen van Ayn Rand’s Atlas Shrugged werd Hub objectivist en libertariër. Later sprak hij Ayn Rand persoonlijk. Hub en zijn vrouw Riet van Roon waren mede-initiatoren van het Libertarisch Centrum, de Vrijbrief, het libertarische hulpfonds LIFHAS, de Tweede Libertarische Wereldconferentie, de Libertarische Partij, Libertarian.nl en Vrijspreker.nl. Hij schreef meer dan 6500 artikelen.

In 1975 richtte Hub Jongen samen met Michiel van Notten het Libertarisch Centrum Nederland op, en trad sindsdien op als voorzitter. Het was de eerste Nederlandse libertarische organisatie, en één van de eerste in Europa. Tijdens de eerste decennia van de nieuwe vrijheidsbeweging was Hub nauw betrokken bij vrijwel alle libertarische activiteiten, waaronder de organisatie van vele honderden bijeenkomsten en conferenties, en de publicatie van het eerste Nederlandse libertarische tijdschrift “De Vrijbrief”, dat in 2003 opging in het blog Vrijspreker.nl.

Ook speelde Hub een belangrijke rol in de internationale libertarische beweging. In 1982 woonde Hub de eerste wereldconferentie bij van ISIL (International Society for Individual Liberty) in Zürich. Later zou hij ook toetreden tot het bestuur van ISIL en daarmee bijdragen aan het opbouwen van een wereldwijd netwerk van libertariërs en klassiek-liberalen in vele tientallen landen.

In 1983 was hij een van de organisatoren van de eerste libertarische conferentie die in Europa werd gehouden, in Brussel. Later trad hij op als een van de oprichters en president van Libertarian International, een wereldwijde netwerkorganisatie voor vrijheidslievenden, dat conferenties organiseerde in met name West- en Oost Europa.

Hub was ook een ‘lifetime member’ van de Libertarian Party in de Verenigde Staten, de eerste en grootste libertarische partij ter wereld, opgericht in 1971, en inmiddels uitgegroeid tot de op twee na grootste politieke partij van Amerika. De bekendste presidentskandidaat van de Libertarian Party was Ron Paul. Haar huidige presidentskandidaat, Gary Johnson, staat op 12 procent in de meest recente opiniepeilingen.

In 1993 trad Hub op als een van de oprichters en bestuurders van de Nederlandse Libertarische Partij. Toine Manders, politiek leider van de LP, zei: “Ik ben diep bedroefd door het nieuws van de dood van Hub Jongen. Hij was niet alleen een van de oprichters en eerste bestuurders van de LP, maar hij was ook nauw betrokken bij de verkiezingscampagne van de LP voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1994, en speelde daarmee een sleutelrol in deze belangrijke opstartfase van de LP. Ook na zijn aftreden als bestuurder bleef hij altijd bereid om de LP met raad en daad te ondersteunen. De LP is nu de snelstgroeiende partij van Nederland, met name op sociale media, en dit danken wij voor een groot deel aan Hub Jongen. We zullen hem missen.”

Vrijspreker.nl publiceerde de volgende necrologie:

“De nestor, mede-oprichter van de libertarische beweging in Nederland en aanjager van Libertarian International is plotseling overleden. Hub was de oer-libertariër en de onvermoeibare, altijd bezige organisator, schrijver en inspirator voor alle libertarische gebieden en uitingen. Of het nu Vrijbrief, Vrijspreker, discussie, promotie, of politici aanschrijven was, Hub zette het in gang en was er altijd mee bezig. Meer dan 6.500 artikelen van hem op de Vrijspreker geven niet alleen werklust maar ook visie, zuiverheid en enthousiasme voor het libertarisme weer. Zijn geest blijft bestaan in de talloze artikelen op deze site, maar ook u kunt deze levend houden door te continueren waar hij heeft moeten stoppen.”

Geheel conform zijn levensovertuiging, koos Hub al op jonge leeftijd voor een carriere als ondernemer. Hij maakte zijn Ingenieursbureau Jongen 500 man groot. Hub is nooit echt met pensioen gegaan. Nadat hij zijn bedrijf had verkocht, bleef hij actief als organisatie-adviseur.

Hub Jongen wordt overleefd door zijn vrouw Riet, met wie hij zeer nauw samenwerkte, zijn zoon Louk, en zijn twee kleinkinderen.

Hieronder een interview dat vrijheidradio met Hub Jongen had in 2014

gekkedingen
Hier een paar gekke dingen die mij opgevallen zijn terwijl ik een bak koffie naar binnen werk:

1) Justitie:

De politie probeert misdaden op te lossen, wat inhoud dat ze eerst gepleegd moeten worden, want dan pas kun je ze oplossen.
Het voorkomen van misdrijven of decriminaliseren van slachtofferloze ‘misdrijven’ zou logischer zijn, maar dat kan uiteindelijk banen gaan kosten bij de politie. Dat is zo iets als schieten in je eigen voet.
Dus blijft men liever achter de feiten aanhollen.

2) Volksgezondheid:

Achter feiten aanhollen, dat zien we ook terug bij gezondheidszorg. Het genezen van ziekte heeft meer prioriteit dan het voorkomen. Het is een miljardenindustrie voor zowel farmaceuten als verzekeraars waar grote belangen in spelen en met grote sommen belastinggeld wordt gesmeten en allemaal ten koste van jij en ik.

3) Onderwijs:

Mijn eigen ervaring met school is dat je verplicht word aanwezig te zijn in een lokaal met andere slachtoffers van dit systeem waar je geleerd wordt wat je moet denken in plaats van hoe je kunt denken. Totale tijdverspilling dus. Ik had als kind ook nuttige dingen kunnen doen zoals mijzelf ontwikkelen op de arbeidsmarkt, maar dat mag niet als 10-jarige.
Er worden miljarden ingepompt die uiteindelijk als studieschuld op de ruggen eindigen van degenen die door blijven studeren na hun middelbare schoolverplichting.
En weinigen vragen zich af waarom er zoveel geld in gaat terwijl het systeem er niet beter op wordt. Zou je het niet goedkoper, efficiënter en innovatiever moeten maken? En waarom zoveel mensen verplichten aan dit falende systeem mee te doen?
En waarom innoveert het niet? Waarom moeten we in het digitale tijdperk nog steeds naar peperdure gebouwen om informatie te vergaren?
Is het niet beter onderwijs zo in te richten dat je niemand hoeft te verplichten, maar dat ze uit vrije wil komen omdat het eindproduct gewild is? Je leert er hoe te denken ipv wat te denken. Je leert ze een paar essentiële basisprincipes en de rest vogelen ze zelf wel uit.

4) Volkshuisvesting:

Tegenwoordig is de tijd dat je op de wachtlijst staat voor een woning al bijna net zo lang als dat je destijds in de DDR op een Trabantje moest wachten. Terwijl het bouwen van een woning echt niet zo lang duurt.
Ook de wijze van wonen zou zo extreem kunnen innoveren wanneer dit helemaal vrijgelaten wordt. Nu is de gemiddelde sociale huurwoning een betonnen blokkendoos waar net zo veel fantasie in is gestoken als destijds in het grijze telefoontoestel van de PTT, je weet wel, die ene met die draaischijf. De huidige iPhone kon ontstaan omdat een klein beetje vrijheid toegelaten werd op de telefonie. Hoeveel innovatie zou er in een woning gestoken kunnen worden wanneer hier de teugels losgelaten worden?
zo zou je over tal van zaken eindeloos kunnen doorgaan.maar m’n bak koffie is inmiddels op, dus ik laat het hier bij. Ik hoop jullie hier mee een beetje geïnspireerd te hebben n zelf ook wat gekke dingen te zien.
door Johan Jongepier

bieber

Oneerlijke verdeling

Het is allemaal oneerlijk verdeeld in de wereld: Justin Bieber verdient op jaarbasis zo’n $80,000,000 terwijl het #minimumloon in de heilstaat Venezuela $13 op jaarbasisis. Er van uit gaand dat ze daar 40 jaar werken is dat $520 in een heel leven, terwijl de 23-jarige Bieber momenteel zo’n $9000 per uur verdient. Dus per uur verdient Bieber al 18 maal zoveel als een minimumloner in Venezuela in een heel leven.
Wat is er oneerlijk in dit verhaal? Dat miljoenen fans over de hele wereld zo blij worden van de heer #Bieber dat zij zoveel spullen van hem kopen dat zijn net-waarde naar honderden miljoenen dollars stijgt?
Of ligt het eerder aan de socialistische ideologie van Chavez/Maduro waardoor een van oorsprong rijk land vol kostbare delfstoffen en een enorme olievoorraad in een diepe armoede is gezonken en de lokale straatwaarde van de valuta daar nog minder is dan het papier waarop het geld gedrukt wordt?
Zou in dit verhaal het #socialisme in #Venezuela als bron van de oneerlijke verdeling tussen de minimumloners in dat land en Justin Bieber aangewezen kunnen worden en niet het feit dat miljoenen fans Bieber al die welvaart gunnen in ruil voor liedjes en prullaria met zijn afbeelding er op?
Er zal in Venezuela vast wel iemand rondlopen die beter zingt dan Bieber en er knapper uitziet, maar nu voor een minimumloon een toilet moet schoonmaken in een land waar zelfs het toiletpapier schaars is omdat deze meer waard zijn dan de lokale valuta.
door Johan Jongepier

zwaaien, wuiven en wapperen met de handen

Hallo ik ben Henk, en ik wil het graag met jullie hebben over het Koningshuis en collectieve wanen. Dat zal ik doen naar aanleiding van een persoonlijk verhaal natuurlijk, vanuit het onderbuikje en een artikel die te vinden is op thepostonline, getiteld ‘Nederland wil geen republiek’. Na de uitzending zal ik deze column met links op de vrijheidradioblog zetten, zodat het in alle rust na te lezen valt. Want het is nogal wat. Wat zeg ik? Het is serieuze shit. (Hier is de link!

Als ik de timeline van facebook moest geloven, was er de 27e geen andere gebeurtenis die dag, dan de verjaardag van onze Koning. Vanuit het perspectief van de vrijheid, is dat best heftig te noemen. Nederland is bezig voor, mee of tegen Oranje. De een nam het moment om de val van het Koningshuis aan te kondigen vanwege betrokkenheid bij een lopende pedofiliezaak met Teeven en Demmink, de ander was gewoon biertjes aan het hijsen. Dat geeft een mooi beeld van onze Nederlandse samenleving. Ik kan zelf vrij weinig met die dag, dus ik focus me dan vooral op mijn eigen ding. In dit geval lang uitslapen, beetje gamen en mijn nieuwe gitaar aandachtig met mijn vingers aftasten. Ik weet nog dat ik opstond met een ochtenderectie.

Het Koningshuis. Mijn eerste aanraking met de levende mensen, was in Assen bij het Drentse Museum. Daar kwam Beatrix een tentoonstelling openen. Om haar te beschermen van het volk, waren er dranghekken opgesteld. Er waren die middag meer dranghekken dan Oranjefans. Ik stond er, de bekende zwerver uit Assen – Tokkel –, een motormuis en 3 bejaarden. Er waren meer hekken dan mensen die middag. Ik vond het een beetje sneu voor Bea eigenlijk. Omdat Tokkel toen nogal 2 neigingen had – 1) vragen om een gulden en 2) verzoeken of ie anders mocht kontneuken – werd hem preventief door de motormuis verzocht te vertrekken. Ik vond het allemaal hilarisch. Ik vroeg me af of Tokkel Bea van de gulden zou herkennen.

Toen had ik net in 2 jaar enige lessen gehad over de staatskunde. Daarin is een bodempje gelegd van informatie waarop enige stellingname te bouwen is. Maar eigenlijk riepen die lessen me meer vragen op dan dat het antwoorden gaf. Nog geen 20 jaar na de Franse revolutie installeert Nederland een Koning? En weer 25 jaar later wordt hij juist in de grondwet verankerd door nota bene een liberaal? WTF!? Die vragen kwamen overigens later, als een soort lawine eigenlijk op een niet vrijgegeven stuk op de berg van gedachten naar beneden storten. Tijdens de lessen moesten we vooral ‘het geheim van Soestdijk’ opdreunen, zonder die verdere vragen te stellen. Als die vragen toen waren gekomen, zou ik school niet hebben kunnen afmaken. Hoezo het geheim? Hoort democratie niet transparant te zijn dan? Ik onderwijs toen de muur net was gevallen. We profileerden onszelf in mijn middelbare schooltijd als een democratie, zeker in vergelijking met de Sovjet-Unie. Hoezo zijn we dan toch nog een monarchie? Gelukkig hebben deze vragen me geen ochtenderectie in de weg gestaan, want anders zou ik lijden onder dit politieke stelsel en dat is nergens voor nodig.

Jaren geleden stond ik op het centraal station van Groningen te wachten op een bus. Komt er een man naast me staan die verdacht veel leek op de damschreeuwer. Zeg maar: zwart gekleed met Jodenhoed. Hij vraagt mij vanuit het niets wat je in Nederland moet doen om een lintje te krijgen. Ik zeg hem:”Nou ja, jarenlang jezelf maatschappelijk inzetten will do the trick”. Vraagt ie:”En als je beschuldigd bent van pedofilie dan?”. Daarop zei ik:”Nou… je moet wel redelijk van onbesproken gedrag zijn, toch”. Waarop hij mij bedankte voor het gesprek. True story.

Want ik was me net bewust geworden van de maatschappelijke relevantie van het Koningshuis. Ik heb daarin enkele fasen gekend. De Koning als bemiddelend persoon, de Koning als belemmering voor de Republiek en de Koning als visitekaartje naar het buitenland toe. Ik ken alle voors en tegens. Zoals die ook in het artikel op TPO op enige wijze worden afgewogen. Toch zullen er een aantal gedachten van mij uniek te noemen zijn.

Toen Beatrix het stokje aan Willem overdroeg, voelde ik me ineens onrustig. In Januari 2013 werd dit aangekondigd en een dag later ofzo werd een rechtenstudente gearresteerd vanwege het bordje ‘Weg met de Monarchie het is alweer 2013’. Op zich kan ik leven met deze stelling. Als het gaat om dingen, is het altijd goed om af te vragen of ze nog bij de tijd passen, dus ook het Koningshuis. Maar omdat ik haar lulverhaal niet geloofde dat ze toen ter plekke dat bordje gemaakt had bij de supermarkt, blafte ze op een gegeven moment mijn berichtenboxje vol. Wat ik op zich erotisch vond. Ik kan me niet herinneren dat dit me een erectie gaf, maar wel een week gevoel. De discussies waren toen ook zeer verhit op facebook. Dit liep, mind you, net voor op de Zwarte Pietendiscussie, wat een soort zelfde patroon kent. Een eenling zwengelt iets aan en het land ligt in rep en roer. Uiteindelijk, blijken we er toch niks over te kunnen zeggen. Want… denk maar niet dat er hier ooit een referendum over zal komen.

Want ik had het over mijn unieke gedachten. Als een komeet sloeg ineens ooit op mijn voorhoofd in, dat je in Nederland niet om het Koningshuis heen kunt. Als ik mijn kennissenkring om een mening vraag, dan lijkt het me niet dat het Koningshuis op veel steun kan rekenen. Zoiets als met God, dan wel de Schepper. Onthouden zijn de ingrijpende verhalen over moord en doodslag wat zowel de Monarchie als het geloof met zich mee bracht in de geschiedenis. Op het gebied van geloof, duiken de mensen gemiddeld zo na hun 40e de denkbeelden in die hand-in-hand de westerse wereld in kwamen zetten met de Nazi-ideologie. Die denkbeelden zijn beter bekend als New Age. Het verklaart een hoop!

Op het vlak van het Koningshuis lijkt me dus iets soortgelijks af te spelen. Noem het soort iets van onbewust bewustzijn of in het ergste geval bewust onbewustheid. Men baseert de voors en tegens op uitgesproken meningen, gebaseerd op meestal een fundament van psychisch drijfzand. “Niemand is baas over mij” lijkt de Nederlander zichzelf voor te houden. Is dit wel zo? Misschien is het een kwestie van balletje hooghouden en zorgen dat je niet al in de problemen verzuipt. Maar mocht er een dwangbevel worden uitgevaardigd, dan staat er boven de brief “In naam van de Koning”. In het paspoort staat ook dat je onderdaan bent van het Koninkrijk der Nederlanden. Willem-Alexander verzoekt dan voor jou persoonlijk of je doorgang verleend mag worden. Onderdaan, dus toch wel. Natuurlijk zullen we als mens afhankelijk van elkaar blijven, maar klaarblijkelijk is er ergens ooit getekend dat iedereen in Nederland ergens onder valt. Niet van de democratie der Nederland, maar van het Koninkrijk, dus toch.

En dan kom ik bij het artikel op The Post Online. Laat ik het ik het houden bij de ondertitel:”Monarchie is democratisch, modern, populair en het volk wil het”. Elk jaar is er dus schijnbaar een onderzoek rond Koningsdag waar een dikke 70% zegt voor de monarchie te zijn. Afgaande op gesprekken in eigen kring, lijkt me dat de onderzoekers toch voornamelijk de Oranjeverenigingen peilen of iets dergelijks. Ik kan het me niet voorstellen dat mijn vriendenkring geen doorsnee van de samenleving is. Wat misschien mijn persoonlijke waan kan zijn.

Maar ik wilde het ook nog kort hebben over de collectieve waan. De Wikipedia-pagina van waan, definieert het als het beschouwen van fantasie als werkelijkheid. Interessanter is dat het een mooie verzameling van wanen opsomt:
* het idee dat andere mensen een speciale betekenis hebben op het persoonlijke leven – de betrekkingswaan
* het vermoeden van samenzweringen – vervolgingswaan
* het voelen van talent of het zijn van een machtshebber – grootheidswaan
* het voelen dat er een groot onrecht wordt aangedaan – querulantenwaan, tot
* erotomanie, waarbij ik mijn ochtenderecties toeschrijf aan Maxima.
Allerlei denkbeelden die sowieso al bewijsbaar spelen rondom het Koningshuis zowel in het voor- als het tegenkamp.

Dus ook op The Post Online. Ik betwijfel of het Koningshuis zo populair is, als de voorstanders wanen. De vorm van het Koningshuis is wel degelijk modern. Maar dat het volk het wil en dat het Koningshuis democratisch is, dat lijkt me vooral wensdenken. Nog afgezien dat een President even corrupt kan zijn als een Koning, lijken we eerder gehecht aan het Koningshuis als het ware een voetschimmel, dan dat we echt voor die afhankelijkheid tekenen. Misschien is de persoon niet corrupt, maar het systeem wel. Qua timing waarin het Koningshuis in Nederland is geïnstalleerd leek het eerder een samensmelting tussen Hollandse notabelen en Engelse belangen. We spreken hier over 25 jaar na de Franse Revolutie. Waar de auteurs van het stuk de plank finaal misslaan, is dat de bekrachtiging van het Koningshuis in de Grondwet van 1848 op basis is van de wil van het volk. Er bestond immers nog geen algemeen stemrecht. Dat was pas een jaar of 70 later. Bovendien duurde het pas tot de Tweede Wereldoorlog dat het Koningshuis onder het getraumatiseerde volk iets van populariteit kreeg. Daarvoor stond het Koningshuis voornamelijk voor schandaal en geestelijke ziekte.

Om de vraag te begrijpen, is het soms verstandig om de vraag achter die vraag te begrijpen. Gaat het om die hang naar het Koningshuis echt om het Koningshuis zelf? Nee, het gaat om voor een deel om een negatief zelfbeeld van de Nederlander over zichzelf en de afhankelijkheid die hij/zij daarbij ten toon spreidt. In een discussie die ik ooit had, werd de Koningin toen nog geroemd om haar stabiliserende factor binnen de Haagse politiek. Het was een lerares die me dit probeerde wijs te maken. Zo’n iemand heeft ook stemrecht. Ik wees haar er netjes op, dat er onder Bea nog nooit zo vaak een kabinet was gevallen. Dit deed iets psychologisch bij haar. Het gesprek was in ieder geval voorbij.

Wanen hangen samen met een vorm van mentale luiheid. Men wil snel van de materie af zijn. Waarschijnlijk bent u nu ook al moe van het verhaal. Dat is allemaal prima. Ergens hopen we dat de correctie voor innerlijke onrust buiten onszelf ligt. Daardoor kunnen we onszelf onderwerpen. Ook al kunnen er in gemeenschappen evenveel wanen leven als in een individu zelf. Uiteindelijk ligt elke correctie in het individu. Tegen de mensen die knoeperharde stabiliteit willen, ben ik zo aardig om mijn ochtenderectie aan te bieden. Is in ieder geval stukken goedkoper dan het Koningshuis en ik geloof er stevig in de pacificerende werking van het zuigen!

publicenemy

De afgelopen maanden werd de media overspoeld met berichtgeving over massa’s vluchtelingen die met bootjes aankwamen op Griekse eilandjes en elders in Europa hun toevlucht zochten. Iedere stap in dit proces werd door hordes cameramensen gevolgd, van verdronken kindje op het strand tot busladingen vol boze demonstranten die tegelijkertijd met een NOS-ploeg arriveerden bij een gemeentehuis waar net een debat gaande was over een opvangplek in de regio voor al die vluchtelingen.

Toen had al een alarmbelletje moeten afgaan bij de meeste mensen, want wat is er in werkelijkheid gaande wanneer de media overspoelt is met slechts één nieuwsitem? Juist, dan willen bepaalde mensen dat jij je aandacht ergens op richt, want dat is namelijk het ideale moment om dingen te doen waarvan zij willen dat jij dat niet ziet. Zo werken veel goocheltrucs. Terwijl jij je focus richt op 1 kaart, zie je niet wat de goochelaar in werkelijkheid doet. Daarom is het voor politici heel handig om niet zulke populaire maatregels stiekempjes er door heen te sluizen wanneer de focus van het volk ergens anders op gericht is.

Jurjen Koopmans heeft voor Vrijheid Radio gekeken wat voor maatregelen er onopvallend en stilletjes door de kamer zijn gesluisd terwijl het hele land zich druk maakte om vluchtelingen. In de komende uitzending van Vrijheidradio zullen we hier aandacht aan besteden.

Beste mensen, houdt de wijze woorden van Chuck D daarom goed in gedachten wanneer u uw tv aanzet: Don’t believe the hype! Hieronder een selectie van maatregelen die door de kamer zijn gejaagd terwijl de menigte zich druk maakte om vluchtelingen: