bieber

Oneerlijke verdeling

Het is allemaal oneerlijk verdeeld in de wereld: Justin Bieber verdient op jaarbasis zo’n $80,000,000 terwijl het #minimumloon in de heilstaat Venezuela $13 op jaarbasisis. Er van uit gaand dat ze daar 40 jaar werken is dat $520 in een heel leven, terwijl de 23-jarige Bieber momenteel zo’n $9000 per uur verdient. Dus per uur verdient Bieber al 18 maal zoveel als een minimumloner in Venezuela in een heel leven.
Wat is er oneerlijk in dit verhaal? Dat miljoenen fans over de hele wereld zo blij worden van de heer #Bieber dat zij zoveel spullen van hem kopen dat zijn net-waarde naar honderden miljoenen dollars stijgt?
Of ligt het eerder aan de socialistische ideologie van Chavez/Maduro waardoor een van oorsprong rijk land vol kostbare delfstoffen en een enorme olievoorraad in een diepe armoede is gezonken en de lokale straatwaarde van de valuta daar nog minder is dan het papier waarop het geld gedrukt wordt?
Zou in dit verhaal het #socialisme in #Venezuela als bron van de oneerlijke verdeling tussen de minimumloners in dat land en Justin Bieber aangewezen kunnen worden en niet het feit dat miljoenen fans Bieber al die welvaart gunnen in ruil voor liedjes en prullaria met zijn afbeelding er op?
Er zal in Venezuela vast wel iemand rondlopen die beter zingt dan Bieber en er knapper uitziet, maar nu voor een minimumloon een toilet moet schoonmaken in een land waar zelfs het toiletpapier schaars is omdat deze meer waard zijn dan de lokale valuta.
door Johan Jongepier

Geef een reactie