wapenbezit

In de discussie rond vrij wapenbezit hoor ik wel eens een aantal zaken voorbij komen die niet correct zijn. Misschien wel in de VS, maar dit is NL, een ander land, een andere wet (als anarchist kun je het makkelijk over een kam scheren, maar bij etatisten maak je dan weinig indruk).
Om die misverstanden uit de weg te ruimen heb ik even op de website van de wetjesfabriekant gekeken en ook de Wikipedia erbij gehaald, want die is wat makkelijker te lezen, alsmede dit handige initiatief van de universiteit van Leiden.

Het eerste misverstand is dat mensen denken dat het een links hobbyproject is dat je niet als Clint Eastwood over straat mag lopen. Maar het is juist een Chistelijk dingetje, maar daar kom ik zo meteen op terug.

Het tweede is dat Nederland in naam nog steeds vrij wapenbezit kent maar de definitie van het woord “vrij” anders is dan libertariërs graag zouden willen zien.

200 jaar gedoe met wapens
Het eerste verbod voor een burger om openlijk vuur- en steekwapens te dragen stamt uit 1810 en stond in het strafwetboek (Code pénal) dat door Napoleon was ingevoerd. Bij het schrijven van de Nederlandse wet had men verzuimt dit onderdeel over te nemen, maar dik 80 jaar later was daar Jhr.Mr. G.L.M.H. (Gustave) Ruijs van Beerenbroek, minister van justitie in het kabinet van baron Mackay en hij wist de eerste Nederlandse wapenwet er door heen te krijgen. De man behoorde tot de rechterzijde van het parlement.
Hij bracht in 1890 deze wet houdende opneming van verbodsbepaling in het Wetboek van Strafrecht tegen het dragen van wapens (voor de plebs: wapenwet) tot stand. Hierdoor werd een al sinds 1810 bestaand verbod opnieuw strafbaar gesteld en uitgebreid tot het dragen van vuur-, slag- of steekwapens op de openbare weg of op voor publiek toegankelijke ruimten.
Bijna 30 jaar later was daar weer een man met een snor met een katholieke opvoeding, Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck en hij had zijn eerste kabinet bestaande uit RKSP, ARP, CHU (die 6 decennia later allemaal op zouden gaan in het CDA) en verscherpte de wapenwet in 1919, omdat zij socialistische en communistische revoluties vreesden. Dus nee, het was geen Marx. maar het waren de mensen die Marx vreesden die het volk ontwapenden.

Het rare is dat sommige mensen links de schuld geven voor strenge regels op wapenbezit, terwijl het juist het CDA en haar voorlopers zijn die wapens aan banden hebben gelegd, of beter gezegd aan tal van regels hebben onderworpen. Maar het was niet alleen het CDA want na WO2 kwam ook opeens de VVD om de hoek kijken.
In 1965 bracht het kabinet Marijnen (bestaande uit KVP,ARP,CHU en de VVD!) de Wet tot wering van ongewenste handwapenen tot stand. Hierdoor werden o.a. stiletto’s verboden.
Uiteindelijk zouden al deze wetten opgaan in de Wet wapens en munitie van 1986 met daaronder de krabbel van Ruud (kabinet Lubbers: CDA en VVD).

Uiteindelijk sleutelt ook de linkse kerk mee aan de wapenwet, aangezien het werken met de nieuwe wet in de praktijk als bijzonder onpraktisch werd ervaren door de heersers, besloot kabinet Kok I (PvdA, VVD, D66) daarom tot een ingrijpende herziening van de Wet wapens en munitie, die uiteindelijk weer werd ingetrokken omdat deze herziening niet overeenkomstig art. 8 lid 1 Richtlijn 83/189/EEG van de Europese Gemeenschappen bleek te zijn.
Maar na het voorzien van een kleine notitie werd de herziening op de Wet Wapens en Munitie er in 1997 toch nog doorheen gejast. Wanneer er een wil is is de weg slechts één kleine notitie nabij.

Officieel kent Nederland nog steeds ‘vrij wapenbezit’, alleen wordt er met “vrij” iets anders bedoeld dan wat libertariërs er mee bedoelen., want met een verlof op vuurwapens ben je volgens de heersers vrij om vuurwapens te bezitten en ongeladen over straat te dragen mits je je aan een lange lijst van voorwaarden houdt. Ook thuis dien je je aan strenge regels te houden zoals een opbergkastje voor je vuurwapen en nog eentje voor je munitie. Dus zo vrij als een inwoner van een heilstaat zeg maar.

Zelf ben ik van mening dat niet zo zeer het gebruik van een vuurwapen in geval van noodweer een recht zou mogen zijn, maar dat het zwaartepunt van het debat beter zou kunnen liggen bij het absolute recht om überhaupt je zelf te mogen verdedigen met middelen naar eigen keuze zonder dat je achteraf hoeft te vrezen dat je door agenten besprongen wordt. Naast vuurwapens gelden er ook regels voor  andere wapens. Een vuurwapen is slechts één van de vele middelen maar vergt in tegenstelling tot wat actiefilms suggereren juist veel training om effectief gebruikt te kunnen worden in geval van zelfverdediging (overigens vergt zelfverdediging in het algemeen veel training). En een zwaar kaliber vuurwapen afvuren in een gang van een flat of ander betonnen constructie kan zonder gehoorbescherming tot flink gehoorschade leiden. Pepperspray of taser kan ook handig zijn wanneer je ‘s nachts een inbreker aantreft en geeft minder bloedvlekken op het tapijt.

Veel mensen hebben nooit een vuurwapen vastgehouden en vinden het maar enge dingen. Daarom raad ik mensen aan om het debat te beginnen met het recht op jezelf te verweren tegen mensen met kwade bedoelingen. Of het nu een verkrachter, inbreker of een ambtenaar is.

Uiteindelijk is het belangrijkste doel om een vuurwapen te bezitten en de reden dat klassieke machtspartijen zoals het CDA en sinds een paar decennia de VVD en de PvdA, ons willen ontwapenen: onze weerbaarheid tegen tirannie.

Wetjesfabrikanten vinden het niet fijn dat niet iedereen blij is met hun product en een ongewapend slachtoffer van wetgeving is makkelijker onder de duim te houden dan iemand die zichzelf onafhankelijk verklaart.

Mijn slotconclusie is dat het er uiteindelijk niet toe doet of het links of rechts is die ons vrije mensen de ketenen van wetgeving om wil doen, het gaat om de mate van niet accepteren en door hen altijd slimmer af te zijn. Iets wat niet zo moeilijk is.
Maar het staat wel lullig als je links van iets beschuldigt wat rechts doet of visa versa. Wanneer je accuraat bent in de bewijslast die je tegen de machthebbers kunt werpen, heb je een machtig wapen.

Johan Jongepier

Geef een reactie