Oeleboele is een onzichtbare tuinkabouter die zich volgens zijn volgelingen onder de bedden van angstige kinderen verschanst. Volgens de gelovigen kun je door allerlei wetten na te leven, geld af te staan, rituelen uit te voeren, met vlaggetjes te zwaaien op heilige dagen, lange toespraken aan te horen, liedjes te zingen en bepaalde dingen niet te eten, het kwaad afwenden en zal de onzichtbare tuinkabouter je voortaan met rust laten.
Maar noem dit geen achterlijk geloof want ze kennen namelijk democratie. Eens in de zoveel tijd mogen de gelovigen meedoen met een verkiezing van de Opperslaaf. De Opperslaaf gaat hen dan dienen door de gelovigen nog meer regels op te leggen en geld van hun te eisen en af en toe zwaait hij vanaf het balkon naar zijn onderdanen.

Deze Oeleboelers, zoals de aanhangers van het geloof in Oeleboele ook wel worden genoemd, zijn zo modern en tolerant dat ze zelfs vrouwen het recht hebben gegeven om mee te mogen doen met de verkiezing van de Opperslaaf. En je kunt ook een Opperslavin kiezen.
Maar de huidige verkiezing is heel speciaal want vanaf heden mogen zelfs ongelovigen mee doen met hun verkiezingen. Dus waag het niet om dit geloof achterlijk te noemen want ze zijn heel erg progressief.

De consequentie is echter wel dat de aanhangers van dit geloof vanaf heden menen de ongelovigen hun wetten te mogen opleggen, hun dienstverleningen te monopoliseren en een bijdrage hiervoor te eisen, want de ongelovigen hebben tenslotte meegedaan met hun verkiezing, dus nu mag de Opperslaaf van de Oeleboelers iedereen overheersen. En heb je als ongelovige niet gestemd tijdens hun verkiezing dan heb je geen recht van klagen, menen zij, want dan had je maar moeten stemmen toen je de kans had.

Klinkt dit logisch?

Vervang Oeleboele eens met “Algemeen Belang”, of “Sociaal Contract”, je weet wel, dat mystieke onzichtbare, ontastbare papiertje dat wij allen ondertekend zouden hebben waardoor we ongevraagd ingestemd hebben met overheersing door een geweldsmonopolist.

Dit is een mythe van dezelfde categorie als de verhalen van onzichtbare opperwezens uit de diverse godsdiensten die de bewoners van planeet aarde rijk zijn en daarom is de overheid, die zich op de mythe van het Sociaal Contract beroept, niets anders dan een religie, ambtenaren zijn niets anders dan priesters, ministers zijn bisschoppen, de minister-president is een Paus en de politie en het leger zijn niets anders dan jihadisten van het Sociaal Contract, want net als IS zijn zij ook bereid mensen te doden uit naam van iets fictief.

Nu wordt niet-stemmers verweten dat ze geen recht hebben om te klagen want ze hebben tenslotte niet gestemd, wat best vreemd is, want het zou juist andersom moeten zijn: de niet-stemmer heeft niet meegedaan aan het stemritueel en mag dus klagen wanneer hij lastig gevallen wordt met de gevolgen van dit ritueel, net als de ongelovige niet-stemmer die lastig gevallen wordt met het geloof van de Oeleboelers.

Het zou toch vreemd zijn wanneer protestanten, moslims, joden en atheïsten overlast zouden ervaren van de gevolgen van een pausverkiezing en vervolgens het verwijt naar hun hoofd geslingerd krijgen dat ze niet mogen klagen “want dan had je maar mee moeten doen met de pausverkiezing”. Dat is natuurlijk belachelijk, maar democratie is nu eenmaal ridicuul.

Ter afsluiting zou ik gelovigen in wat dan ook willen oproepen mensen met een andere overtuiging met rust te laten. Dus mocht je heilig in een overheid geloven, laat dan mensen die daar niet in geloven met rust en eis geen belasting van hen en leg hun ook niet de regels op waar je zo heilig in gelooft.

Johan Jongepier

2 Responses to Democratie, een vorm van religieuze waanzin?

Geef een reactie